Numer bieżący

Aktualne wydanie

18.10.2018

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do zapoznania się z treścią kolejnego numeru 5/2018 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowanego do redakcji przez Oddział Gliwicki SEP im. St. Fryzego. Pragnę polecić Państwu interesujące artykuły opracowane przez członków naszego Oddziału. Okładka czasopisma nawiązuje do Jubileuszu 65-lecia powołania Oddziału i jego pierwszego prezesa prof. zw. i doktora honoris causa Politechniki Śląskiej Lucjana Nehrebeckiego. Powstanie Oddziału, jego strukturę i działalność, liczebność członków i Kół oraz sylwetki wybitnych działaczy Oddziału na przestrzeni 65-lecia omawia artykuł Kolegów: K. Gierlotki, A.S. Grabowskiego i J. Kapinosa „65 lat Oddziału Gliwickiego SEP im. prof. Stanisława Fryzego”. Numer zawiera pięć artykułów naukowo-technicznych z  zakresu energetyki, metrologii, elektroenergetyki, techniki  świetlnej i układów sterowania.

Czytaj dalej..

Zobacz spis treści