Numer bieżący

Aktualne wydanie

27.05.2018

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Z przyjemnością rekomenduję Państwu kolejny numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowany i opracowany przez autorów z Oddziału Opolskiego SEP. Artykuły w nim zawarte opisują nowatorskie rozwiązania i technologie stosowane obecnie w branży elektrycznej oraz nawiązują do znamienitych elektryków historii elektryki polskiej.
W panelu poświęconemu tematyce Bezpieczeństwo w Elektryce proponujemy dwa artykuły poświęcone nowoczesnym technikom do szerokich zastosowań przygotowane przez naukowców z Politechniki Opolskiej.

Czytaj dalej..

Zobacz spis treści