Current issue

Current issue

13.08.2017

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam do lektury numeru 4/2017 dwumiesięcznika Śląskie Wiadomości Elektryczne. Numer ten ma, moim zdaniem, charakter dość szczególny. Okładkę czasopisma zdobi fotografia w bardzo sugestywny sposób pokazująca zmiany jakie zaszły w Elektrowni Łaziska w ciągu 100 lat jej istnienia. O Elektrowni Jubilatce piszemy w dwóch artykułach zamieszczonych na pierwszych stronach czasopisma. Pierwszy z tych artykułów zatytułowany „100 lat Elektrowni Łaziska – najważniejsze wydarzenia" stanowi interesujące spojrzenie na historię elektroenergetyki w pigułce, w tym miejscu województwa śląskiego. Budowę elektrowni w Łaziskach rozpoczęto w 1917 roku z inicjatywy księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV ­Hochberga. Przed mającą 100 lat elektrownią stoją obecnie nowe wyzwania. Bloki energetyczne Elektrowni Łaziska stanowią obecnie swoiste laboratorium dla nowych technologii. Wiele przykładów prac badawczych i rozwojowych realizowanych w elektrowni można znaleźć w artykule pt. „Elektrownia Łaziska wielkim laboratorium". Czytaj dalej..

Table of contents