CO PISZĄ INNI

Jubileuszowy numer Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP

20 lat obchodził w czerwcu 2017 roku Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Serdeczne gratulacje od o rok młodszych Śląskich Wiadomości Elektrycznych.
W numerze zamieszczono artykuł okolicznościowy o tym jubileuszu autorstwa przewodniczącego i sekretarz Komitetu Redakcyjnego Andrzeja Dębowskiego i Anny Grabiszewskiej. Numer otwiera obszerny artykuł emerytowanego docenta Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej pt. „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa dla Sieci SN z Elektrowniami Lokalnymi”. W części technicznej Biuletynu także dwa inne artykuły z obszaru szeroko rozumianej elektroenergetyki. Dr inż. Paweł Kelm z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej omawia systemy przewodowego ładowania samochodów elektrycznych oraz wybrane zagadnienia interoperacyjności infrastruktury. Rzeczoznawca SEP mgr inż. Paweł Gąsiorowicz pisze o odbiorach technicznych instalacji elektrycznych przeciwpożarowych. Jest to już piaty odcinek cyklu poświęconego odbiorom technicznym w trakcie procesu inwestycyjnego w branży elektrycznej. Dział techniczny Biuletynu znakomicie uzupełnia artykuł mgr. inż. Andrzeja ­Boronia o energetyce łódzkiej po II wojnie światowej. Autor pełniący wiele odpowiedzialnych funkcji w elektrociepłowniach łódzkich oraz społecznych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jest doskonałym znawcą tematu. Strony 38-60 zajmuje tematyka stowarzyszeniowa. Zamieszczone jest sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego SEP w roku 2016. Dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP pisze o XII zebraniu Rady Prezesów SEP zorganizowanym przez Oddział Łódzki SEP w dniach 24-26 marca 2017 roku. Sporo miejsca zajmują informacje o tematyce młodzieżowej.
Zachęcam do lektury Biuletynu, którego wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Oddziału:
www.seplodz.pl.

Tagi