SYLWETKI ZASŁUŻONYCH ELEKTRYKÓW

Ks. Józef Herman Osiński (1738-1802) – pierwszy polski elektryk i autor pierwszego podręcznika z elektrotechniki

Streszczenie: Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął uchwałę, że patronem SEP w 2018 roku będzie ks. Józef Herman Osiński (1738-1802). Do organizacji głównych uroczystości obchodów 280. rocznicy urodzin tego wybitnego naukowca upoważniony został Oddział Rzeszowski SEP. Jego życiorys oraz dokonania w pełni potwierdzają słuszność tej decyzji. Poniżej opisana została sylwetka ks. Józefa Hermana Osińskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności w Rzeszowie, w trakcie której wydany został pierwszy w Polsce podręcznik z elektrotechniki poświęcony ochronie odgromowej (1784).

Więcej w numerze 2-2018 ŚWE

Tagi