SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Uprzejmie i bardzo serdecznie zapraszam do lektury numeru 1/2019 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Jest to bez dwóch zdań numer szczególny, choćby dlatego, że otwiera Rok Jubileuszowy 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego i całego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. O jubileuszu Stowarzyszenia przypomina okładka dwumiesięcznika oraz zawarte w środku numeru: kalendarium obchodów 100-lecia OZW SEP oraz informacja o zebraniu świątecznym Oddziału w Bibliotece Śląskiej w dniu 17 grudnia 2018 roku oficjalnie inaugurującym Jubileusz.  
Część naukowo-techniczną czasopisma otwiera artykuł trójki autorów – dr. hab. inż. Alberta Smalcerza, dr. inż. Szymona Ptaka i dr. inż. Piotra Ostrowskiego opracowany w ramach prac badawczych wykonywanych w Centralnym Instytutucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Tekst dotyczy często lekceważonych zagrożeń elektrostatycznych wywołanych wyładowaniami niezupełnymi. Praca ta została zrealizowana w ramach wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanego przez CIOP. Tematyka artykułu była przedmiotem referatu wygłoszonego w listopadzie ubiegłego roku przez dr. hab. inż. Alberta Smalcerza podczas wykładów seminaryjnych „Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi  i elektrostatycznymi w środowisku pracy”. ­Zachęcam do lektury artykułu oraz do zajrzenia na wewnętrzną stronę tylnej okładki, gdzie Daniel Kiełpiński z Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych pisze tekst zaczynający się od słów „Elektrostatyka, sprawdź co z niej wynika”.
W bieżącym numerze kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku (nr 5/2018, str. 4-16) bardzo ciekawy artykuł prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej pod wymownym tytułem „Transformacja Energetyki. Paradygmatyczny triplet i mapa oraz trajektoria”. Artykuł dotyka ważkich problemów transformacji polskiej energetyki. W tematyce tej autor specjalizuje się od lat. Obecnie kontynuuje wcześniej podjęte prace w ramach Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych Oddziału Gliwickiego SEP. Zapraszam Szanownych Czytelników do nadsyłania do Redakcji pytań, uwag i komentarzy, które chętnie przekażemy Autorowi. Zbliżonej tematyki dotyczy artykuł mgr. inż. Janusza Kurpasa, dyrektora Rozwoju Obszaru Przesyłu i Dystrybucji Energoprojektu-Katowice SA pt. ­„Zarządzanie energią (elektryczną) w przemyśle”. Zachęcam do lektury obu artykułów.
Różnych obszarów elektroenergetyki dotyczą trzy kolejne artykuły. Często goszczący na naszych łamach dr hab. inż. Stefan Gierlotka pisze o energetyce w Birmie. To swego rodzaju reportaż z Jego podróży do tego kraju.
Mgr inż. Stanisław Wapniarski reprezentujący Elektrobudowę SA omawia wyprodukowaną w konińskim oddziale firmy rozdzielnicę średnionapięciową OPTIMA-24. Dwójka autorów z Tauron Dystrybucja SA Oddział Bielsko-Biała pisze o wybranych zagadnieniach rozwoju sieci dystrybucyjnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że poza obowiązkami zawodowymi współautor artykułu mgr inż. Janusz ­Juraszek od marca ubiegłego roku pełni społecznie funkcję prezesa Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP.
Jak już kiedyś pisałem, znam wielu czytelników Śląskich, którzy lekturę naszego czasopisma rozpoczynają od Kącika Śląskiego. Kącik opublikowany w tym numerze ŚWE nosi numer 105. Tym razem mgr inż. Andrzej Czajkowski przenosi nas do Województwa Opolskiego. Pisze o słynnym zamku w Mosznej i jego 99 wieżach. Zapraszam do lektury Kącika.
W maju 2019 roku w Rytrze odbędzie się XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”. Więcej o tej konferencji napiszemy w nr 2/2019 ŚWE, zwłaszcza że konferencja objęta jest patronatem Śląskich Wiadomości Elektrycznych. W bieżącym numerze Śląskich mgr Mariusz Czechowicz przypomina przebieg ubiegłorocznej edycji konferencji. „Daj się oświetlić!” to tytuł dwustronnicowej informacji o Targach Techniki Świetlnej LUMENexpo. Warto w tym miejscu przypomnieć, że targi odbyte w grudniu 2018 roku objęte były patronatem Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
Zachęcam do lektury książki prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki pt. „Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi”. Książka wydana jest nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. A w następnym numerze ŚWE napiszę o kolejnej książce z obszaru maszyn elektrycznych przygotowanej przez tego samego autora.
Omawiany numer uzupełniają kalendaria Oddziałów SEP: Gliwickiego, Opolskiego i Zagłębia Węglowego. Prezentujemy krótki opis imprez 100-lecia OZW SEP oraz – o czym już pisałem na początku wstępniaka – relację mojego autorstwa z uroczystej inauguracji tych obchodów w Bibliotece Śląskiej. Zapraszam i zachęcam do lektury całego dwumiesięcznika.
I na koniec smutne wiadomości. W ubiegłym roku odeszli od nas na wieczną wartę Andrzej Keyha i Klemens Ścierski. 3 stycznia 2019 roku zmarł Jacek Szpotański. Wspomnienia o tych wybitnych członkach SEP ukażą się w kolejnym numerze ŚWE.

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 25 stycznia 2019 roku 

Tagi