SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Oddział Zagłębia Węglowego SEP, podobnie jak całe Stowarzyszenie Elektryków Polskich, liczy 100 lat. Niniejszy, jubileuszowy numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” poświęcony jest właściwie niemal w całości naszemu jubileuszowi. Zapraszam do lektury.
Na pierwszych stronach numeru 3/2019 ŚWE przypominamy program głównych obchodów 100-lecia OZW SEP, czyli IX Katowickich Dni Elektryki od 29 maja do 1 czerwca 2019 roku. Poszczególne imprezy i wydarzenia odbędą się: w historycznej Sali Sejmu Śląskiego (konferencja), Teatrze Śląskim (Gala 100-lecia OZW SEP), Domu Technika (Dni Otwarte SEP), Pałacu Goldsteinów (Seminarium Historyczne), Archikatedra Chrystusa Króla (msza święta w intencji elektryków, zwiedzanie budynku Kurii Arcybiskupiej, koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego), Muzeum Energetyki (Elektryczny Dzień Dziecka), Rybaczówka (Piknik Rodzinny). Zachęcam do zapoznania się z programem imprez. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej OZW SEP pod adresem www.sep.katowice.pl
Pierwszy artykuł tym razem dotyczy z dość oczywistych względów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Artykuł został napisany w ubiegłym roku, stąd jego tytuł: 99 lat OZW SEP w pigułce – ludzie i wydarzenia. Jest to skrócona wersja referatu zaprezentowanego przez autorów w listopadzie ubiegłego roku podczas IV Seminarium Elektryki Polskiej w Krakowie.
Kolejne artykuły dotyczą szerokiej gamy zagadnień elektroenergetyki i stanowią pisemną wersję referatów, które będą wygłoszone w Sali Sejmu Śląskiego podczas Konferencji „Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań Przemysłu 4.0”. Herbert Leopold Gabryś przedstawia autorski obraz stanu elektroenergetyki Polski w 2019 roku. Janusz Kurpas omawia wybrane aspekty projektowania systemów zintegrowanych z magazynami energii. Stanisław Wapniarski i Zbigniew Janiak prezentują nowe rozwiązania techniczne Elektrobudowy SA. O inteligentnej stacji transformatorowej SPS Smart Power Station piszą Artur Koziński i Maciej Naparty z ZPUE SA. Bogumił Dudek omawia zagadnienie organizacji prac pod napięciem w Polsce. Jacek Srokowski z JSW Innowacje S.A. pisze o działaniach realizowanych w ramach programu Inteligentna Kopalnia. Uzupełnieniem artykułów nawiązującym do miejsca obrad konferencji jest Kącik Śląski nr 107 poświęcony 90-letniej historii gmachu Sejmu Śląskiego. Zapraszam do lektury tych wszystkich artykułów.
Członek Honorowy SEP Tomasz Kołakowski przypomina sylwetkę zmarłego w styczniu bieżącego roku prezesa SEP kilku kadencji Jacka Szpotańskiego. O Stanisławie Andrzejewskim i jego dokonaniach w 40. rocznicę śmierci pisze Członek Honorowy SEP Jacek Marecki.
Zupełnie inny charakter ma artykuł pt. „Życie wśród maszyn i fortepianów”. Jest to przedruk ubiegłorocznego artykułu Lesława Petersa opublikowanego w miesięczniku Politechniki Krakowskiej. Dzięki staraniom bohatera artykułu strona graficzna tekstu zyskała nowy charakter.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, drodzy Czytelnicy!
Z okazji jubileuszu 100-lecia naszej organizacji składam wszystkim Członkom SEP najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wielu sukcesów, a przede wszystkim zadowolenia z działalności społecznej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 21 maja 2019 roku

Tagi