SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Z przyjemność rekomenduję Państwu kolejny numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowany i opracowany przez autorów z Oddziału Opolskiego SEP. Znajdziemy w tym wydaniu artykuły poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu sterowania i robotyki, cyberbezpieczeństwa, historii działalności stowarzyszeń elektryków polskich oraz wspomnienia znamienitych postaci elektryki polskiej.
W części technicznej znajdziecie Państwo informacje na temat sterowników maszyn reluktancyjnych.Tematykę związaną z robotyką zawiera artykuł o systemach monitoringu mieszkania z wykorzystaniem robota mobilnego oraz szeroki opis projektu zrealizowanego do obsługi tego systemu. Bezpieczeństwo w Elektryce przedstawia artykuł poświęcony bezpieczeństwu informatycznemu, nad którym pracują specjaliści Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Część poświęconą historii – Uchronić Od Zapomnienia – wypełniają dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy z nich, autorstwa zespołu prof. dr hab. inż. Jerzego Hickiewicza, poświęcono działalności elektryków polskich przed wybuchem I wojny światowej i w czasie jej trwania jako początek organizacji ogólnonarodowej zrzeszającej po odzyskaniu niepodległości wszystkich polskich elektryków. W drugim mgr inż. ­Marian Kwiatkowski z TAURON Wytwarzanie S.A. przybliża Nam losy budowy elektrowni ­„Wilhelm” począwszy od roku 1943.
W kolejnej części poświęconej historii elektryki – Sylwetki Zasłużonych Elektryków – znajdziemy przygotowane przez Pracownię Historii SEP z udziałem znamienitych gości dwie sylwetki wybitnych elektryków polskich. W pierwszym z nich, z udziałem profesora Mariana Pasko z Politechniki Śląskiej, zapoznamy się z Izaakiem Rosenzwiegiem, wybitnym elektrotechnikiem znanym z osiągnięć w badaniach z zakresu elektrotechniki teoretycznej, miernictwa elektrycznego i pomiarów geofizycznych metodami elektrycznymi. W drugim artykule, napisanym wspólnie z profesorem Tadeuszem Glinką z Politechniki Śląskiej, poznamy postać Jerzego Szmita, wybitnego konstruktora maszyn elektrycznych i transformatorów.
Kącik Śląski dedykowany jest amatorom cyklistyki. Artykuł „Górny Śląsk na kole” jest doskonale przygotowanym przewodnikiem po interesujących miejscach zlokalizowanych na terenie Województwa Śląskiego.
Informacje o XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” znajdziecie Państwo w panelu Konferencje, Seminaria, Zjazdy.
Wydarzenia w Energetyce zawierają wspaniały artykuł autorstwa Jolanty Pietryja-Smolorz o Naszym Patronie – św. Maksymilianie Maria Kolbe, przypominając o Dniu Energetyka.
Koło nr 28 Ziemi Nyskiej uczciło jubileusz 100-lecia działalności wieloma wspólnymi spotkaniami. Gdzie i jak? Zobaczcie Państwo w panelu Z Życia Oddziału Opolskiego SEP.
Doskonałym i tradycyjnym uzupełnieniem niniejszego wydania są kalendaria Oddziałów SEP działających na obszarze województwa śląskiego i opolskiego.
Na finał informacja o IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-1945 z mottem przewodnim Wojna – Okupacja – „Wyzwolenie” oraz terminarz szkoleń ­organizowanych przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach.
Szanowni czytelnicy w imieniu swoim i Kolegów z Oddziału Opolskiego SEP serdecznie zapraszam do lektury niniejszego wydania „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

Prezes Oddziału Opolskiego SEP

Janusz Pisarek

 

Opole, 5 sierpnia 2019 roku

Tagi