SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemność rekomenduję Państwu kolejne wydanie „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowane i opracowane przez autorów z Oddziału Opolskiego SEP. Prócz artykułów opisujących nowoczesne technologie stosowane obecnie w branży elektrycznej znajdziecie tu Państwo również opracowania obejmujące historię elektryki polskiej.
W panelu poświęconym maszynom elektrycznym proponujemy ciekawy artykuł zespółu pracowników naukowych Instytutu Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej poświęcony wykorzystaniu współczesnych magnesów trwałych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania magnesów w bezstykowych przekładniach mechanicznych omawiając ich budowę, zasadę działania, wady i zalety.
W dziedzinie Informatyki przedstawiono możliwości jakie dają współczesne technologie przyrostowe drukarek 3D w kontekście projektowania i budowy elementów rozmaitych urządzeń.
Energetycy znajdą w tym wydaniu interesujący artykuł mgr. inż. Michaela Jobczyka opisujący zagadnienia z zakresu zabezpieczeń transformatorów przed pożarami będącymi skutkiem zwarć wewnętrznych i eksplozji izolatorów przepustowych. Omówiono tutaj najczęstsze przyczyny awarii transformatorów i możliwości ich ochrony.
Zagadnienia związane z elektrostatyką przybliża nam dr inż. Przemysław Kędzierski z Głównego Instytutu Górnictwa w swoim artykule poświęconym ochronie przed elektrycznością statyczną. W ciekawy sposób określa tu warunki, w których stosowanie materiałów jest bezpieczne z punktu widzenia tej ochrony. Omawiane są również kwestie uziemień elektrostatycznych.
W kolejnej części poświęconej historii – „Uchronić od zapomnienia” – nasi znamienici historycy pod przewodnictwem Kolegi Jerzego Hickiewicza dzielą się z nami odkrytymi kartami historii elektryki i działalności stowarzyszeniowej w dwóch artykułach.
Pierwszy z nich poświęcony jest dziejom Oddziału Wileńskiego SEP w latach 1931-1939.
Drugi opisuje I Zjazd Elektrotechników Polskich, gdzie postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jak to się zaczęło? … Zobaczcie sami.
We „Wspomnieniach” profesor Jerzy Barglik przybliża nam sylwetkę wybitnego naukowca rodem z Tarnowa Opolskiego – Franciszka Fikusa.
„Kącik śląski” zaprasza nas do odwiedzenia Pławniowic i zapoznania się z historią i pięknem tamtejszego osiemnastowiecznego pałacu. Trudno nie zachwycać się takimi miejscami …
Czeka na Was tam branżowa niespodzianka.
Interesującą recenzję książki pt. „Towarzystwo Radiotechniczne Elektrit” proponuje nam wspomniany wcześniej zespół Pracowni Historycznej SEP. To spora dawka wiedzy o radioodbiornikach… I losach ich twórców.
Doskonałym i tradycyjnym uzupełnieniem niniejszego wydania są kalendaria Oddziałów SEP działających na obszarze województwa śląskiego i opolskiego. Oj dzieje się tam …

Szanowni czytelnicy w imieniu swoim i Kolegów z Oddziału Opolskiego SEP serdecznie zapraszam do lektury niniejszego wydania „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

prezes Oddziału Opolskiego SEP
Janusz Pisarek

Tagi