SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam do lektury numeru 4/2021 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Na okładce zapowiedź uroczystej sesji z okazji jubileuszu Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaplanowanej na 2 października 2021 roku w Auli Dużej Gmachu Głównego uczelni. Wewnątrz numeru dwa artykuły bezpośrednio nawiązujące do jubileuszu 100-lecia Wydziału. Pierwszy z nich zatytułowany „Na 100-lecie Wydziału. Początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej” opracowali dr inż. Przemysław Sadłowski i dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Politechniki Opolskiej z Pracowni Historycznej SEP. W drugim dr hab. inż. Marcin Wesołowski prof. Politechniki Warszawskiej omawia historię i najnowsze dzieje Katedry, a później Zakładu Elektrotermii. Do historii Wydziału Elektrycznego największej polskiej uczelni technicznej będziemy wracać w kolejnych numerach ŚWE.  
W części technicznej dwumiesięcznika tym razem tylko dwa artykuły. W pierwszym z nich dr inż. Piotr Wojtas z Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG S.A. porusza kwestię cyberbezpieczeństwa. Omawia najczęściej stosowane metody zabezpieczenia sieci i urządzeń teleinformatycznych. Przedstawia podstawowe uregulowania prawne i dokumenty strategiczne obowiązujące w Polsce. W dalszej części numeru rozmowa z autorem artykułu, która stanowi doskonałą okazję do poznania jego drogi zawodowej i zainteresowań. Zachęcam do lektury obu tekstów.
Drugi artykuł techniczny ma zupełnie inny charakter. Dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Marcin Ocioszyński omawia działalność agendy. Przypomnijmy, że jednym z inicjatorów utworzenia w listopadzie 1932 roku poprzednika organizacyjnego BBJ SEP, czyli Biura Znaku Przepisowego SEP, był patron roku 2021 w SEP prof. Jerzy Skowroński. Zapraszam do przeczytania artykułu. 
Kolejne dwa artykuły mają charakter wspomnieniowy. Dr hab. inż. Stefan Gierlotka omawia działalność Górniczego Obserwatorium Magnetycznego przy Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Politechniki Opolskiej w osobistym tekście kreśli sylwetkę zmarłej w tym roku Elżbiety Gromnickiej, wnuczki prof. Romana Dzieślewskiego. Zachęcam do przeczytania obu artykułów. 
Autor podpisany inicjałami TEK, przedstawia refleksje energetycznego malkontenta w felietonie pt. „Poszukiwanie strategii zmian energetyki polskiej”. Przewidziane jest cykliczne ukazywanie się felietonu w kolejnych numerach naszego dwumiesięcznika. Jest oczywiste, że Redakcja ŚWE nie zawsze będzie podzielać opinie wyrażane przez  Autora. Tym niemniej gorąco zachęcam do zapoznania się z tym interesującym tekstem.
Na tylnej okładce dwumiesięcznika tekst autorstwa dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP mgr inż. Krzysztofa Borkiewicza. Jak pisze Autor „Wydawanie rekomendacji SEP jest formą realizacji statutowych zadań naszego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dotyczących dbałości o jakość wyrobów i usług w zakresie szeroko pojętej elektryki”. 
W Kąciku Śląskim mgr inż. Andrzej Czajkowski przenosi nas tym razem na Opolszczyznę, gdzie w Kopicach niedaleko Grodkowa można znaleźć słynny, choć raczej powszechnie nieznany „Pałac Śląskiego Kopiuszka”. Numer uzupełniają: recenzja kolejnego wydania „Poradnika Projektanta Elektryka” oraz krótkie kalendarium OZW SEP. 
Zapraszam do lektury artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze Śląskich. Firmy zachęcam do skorzystania z omówionych w numerze ofert certyfikacyjnych i rekomendacyjnych.

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 16 sierpnia 2021 roku   

Tagi