ELEKTROENERGETYKA

Wyspowe zasilanie obiektów

Streszczenie: Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące zasilania obiektów niepodłączonych do sieci elektroenergetycznej EE lub obiektów z długotrwałymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Artykuł zawiera również przegląd dostępnych urządzeń małej mocy do zasilania wyspowego oraz uproszczoną analizę kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych takich urządzeń.

Więcej w numerze 4/2023 ŚWE

Tagi