JUBILEUSZE

Relacja z uroczystości 95-lecia Ludwika Pinko

W dniu 17 czerwca 2023 r. ­Ludwik Pinko, Członek Honorowy Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, zasłużony Senior SEP, ukończył 95 lat. W tym dniu z życzeniami do domu Jubilata udała się delegacja składająca się z prezesa O. Gliwickiego SEP Marcina Fice, prezesa O. Elektryków SW Pol. Śl. Krzysztofa Kolonko oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej O. Gliwickiego SEP Aleksandra Baranowskiego. 

Niewiele dni później, w dniu 28 czerwca, w sali nr 1 budynku NOT odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatem. W uroczystości wzięli udział syn Jubilata Zbigniew, wnuki – Tomasz i Anna oraz liczne grono przyjaciół. 
 

Więcej w numerze 4/2023 ŚWE

Tagi