SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Dokładnie 25 lat temu, w październiku 1998 roku ukazał się pierwszy numer ‚Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Z tej jubileuszowej okazji 25 października 2023 roku w Gliwicach odbędzie się okolicznościowe zebranie Rady Programowej. O pierwszych trzech latach ŚWE piszę w artykule pt. „Srebrny jubileusz dwumiesięcznika. Cz. I. Śląskie Wiadomości Elektryczne w XX wieku”. Dalsze lata funkcjonowania ŚWE opiszę oczywiście w kolejnych numerach. 
Część naukowo-techniczną dwumiesięcznika otwiera artykuł pt. „Podobciążeniowe przełączniki zaczepów instalowane w transformatorach energetycznych”. Autorzy: mgr inż. Patryk Kubicki i mgr inż. Robert Kubicki omawiają ogólne zasady przełączania transformatora pod obciążeniem oraz zakres zastosowania tej metody. Autorami następnego artykułu są pracownicy naukowi Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Andrzej Hachoł prof. Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Wioletta Nowak omówili zagadnienie pomiaru parametrów źrenicy oka ludzkiego. Gorąco zachęcam do lektury obu tych artykułów. 
Kolejną część dwumiesięcznika otwiera bardzo smutny tekst – wspomnienie o prof. Stanisławie ­Bolkowskim. Było to dla mnie niezwykle trudne zadanie, aby móc pisać o Staszku w czasie przeszłym. Był wybitnym naukowcem, profesjonalnym działaczem SEP, ale co najważniejsze był wspaniałym, dobrym, szlachetnym człowiekiem. I takim pozostanie w naszej pamięci! 
Dalszą część numeru otwiera kolejny, już piąty odcinek cyklu krótkich rozmów prezentujących sylwetki Członków Honorowych SEP wybranych na Zjeździe SEP w Bydgoszczy. Bohaterką tego odcinka jest kol. Maria Zastawny z Oddziału Krakowskiego SEP. Na stronach 21-24 zamieszczamy drugą część wspomnień śp. Karola Grucy, zasłużonego działacza OZW SEP. Zwracam uwagę na tytuł II części wspomnień: „Republika Weimarska, Przezchlebie – moja najmniejsza Ojczyzna”. 
Większość bieżącego numeru ŚWE zajmują kalendaria i teksty przygotowane przez oddziały SEP z Opola, Gliwic i Katowic. Autorzy z Oddziału Opolskiego SEP piszą o konferencji „Energoelektroniczne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”, wycieczce zagranicznej Koła SEP nr 1 oraz o innych wydarzeniach w Oddziale w okresie 31 marca – 10 czerwca 2023 roku. Koleżanki i Koledzy z Oddziału Gliwickiego SEP z prezesem Marcinem Fice na czele omawiają przebieg uroczystości jubileuszowych 70-lecia Oddziału poprzedzonych obchodami Patrona Roku 2023 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, którym był prof. Tadeusz Malarski. Uzupełnieniem obszernej informacji o wydarzeniach z 22 września jest notatka na temat utworzenia laboratorium firmy INTEL w Politechnice Śląskiej. Jak uważni Czytelnicy pamiętają w poprzednim numerze ŚWE zabrakło miejsca na informacje z OZW SEP. Tym razem niezależnie od kalendarium wydarzeń obejmującego okres od 27 kwietnia do 25 sierpnia zamieszczamy także artykuł omawiający wycieczkę do Czarnogóry i Albanii. 
Nr 5/2025 ŚWE uzupełniają stałe pozycje: Kącik Śląski, który zaprasza Czytelników do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz cztery felietony. Tomasz E. Kołakowski w swych Refleksjach Energetycznego Malkontenta zastanawia się „czy konieczne będzie wprowadzenie samobilansowania się instalacji OZE”. Aneta Szubert przypomina sylwetkę zmarłego niedawno Piotra Mankiewicza, twórcy Muzeum Chleba w Radzionkowie i piewcy tradycji dzielnicy Bytomia – Rozbarku. Prof. Ryszard Tadeusiewicz stwierdza stanowczo: „Kopernik nie był elektrykiem”. Ja w swoim felietonie „Książki z dedykacją” piszę o niezwykłym tomiku poezji przywiezionym z Czarnogóry. 
Zachęcam do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Wydanym w miesiącu 25-lecia ŚWE. Ale warto zauważyć, że kolejny numer dwumiesięcznika będzie w pewnym sensie kontynuował jubileuszową serię. Będzie to bowiem nr 150. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Katowice, 5 października 2023 roku

Tagi