SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Okładka dwumiesięcznika poświęcona jest tym razem cyklicznej imprezie organizowanej przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP nieprzerwanie od 1995 roku. W dniach 15-16 maja 2024 roku odbędą się XI Katowickie Dni Elektryki połączone z obchodami 105-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Impreza objęta jest patronatem władz wojewódzkich, metropolii i prezydenta Katowic. Informację o ramowym programie imprezy zamieszczamy na tylnych okładkach numeru. Więcej informacji na stronie internetowej OZW SEP w zakładce XI Katowickie Dni Elektryki. Zapraszamy! 
W numerze niestety nie zabrakło treści smutnych. 11 marca dotarła do nas niespodziewana wiadomość o śmierci Członka Honorowego SEP, honorowego redaktora naczelnego „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” mgr. inż. Iwo Cholewickiego. W numerze zamieszczamy wspomnienie o Iwo opracowane przez Członka Honorowego SEP Tomasza E. Kołakowskiego. Wspomnieniu o Iwo Cholewickim poświęcone jest także zakończenie mojego cyklu artykułów o srebrnym jubileuszu ŚWE oraz galeria zdjęć ilustrująca Jego znakomitą działalność społeczną. Będzie nam Go bardzo brakowało! W numerze także wspomnienie o dr. inż. Piotrze Ostrowskim, członku Polskiego Komitetu Elektrotechnologii SEP, byłym pracowniku naukowym Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci!  
Część naukowo-techniczną dwumiesięcznika zajmuje tym razem w całości obszerny artykuł dr inż. Jacka Nowickiego pt.„ Miks energetyczny. Magazynowanie energii i energetyka jądrowa – konkurencja czy synergia?”. Autor reprezentujący obecnie Polską Agencję Atomistyki, a poprzednio sekretarz generalny SEP, w swym artykule przedstawia syntetyczne informacje na temat miksu energetycznego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej na przykładzie 32 krajów. Omawia kierunki rozwoju miksu energetycznego wobec wyzwań dekarbonizacji oraz przewidywanego rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. W ostatnim zdaniu Autor pisze: „W synergii ze źródłami odnawialnymi wspartymi systemami magazynowania energii, energetyka jądrowa ma szansę zatem stać się jednym z filarów miksu energetycznego przyszłości.” Zupełnie inny charakter ma artykuł dr. hab. inż. Stefana Gierlotki pt. „Elektrownie wodne w Przedgórzu Sudeckim”. Elektrownie zbudowane na początku XX wieku w 2000 roku zostały wpisane do rejestru zabytków techniki. Zachęcam do lektury obu artykułów.
Nr 2/2024 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” uzupełniają materiały przygotowane przez Oddziały SEP: Gliwic, Opola i Katowic. Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP przygotowała sekretarz Oddziału dr inż. Anna Piwowar. Obok kalendarium Oddziału Opolskiego SEP publikujemy także w oddzielnym artykule omówienie XXXII Opolskich Dni Elektryki. Materiały przygotowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP to nie tylko kalendarium, ale także, po przerwie, kolejny odcinek książki-pamiętnika Karola Grucy oraz obszerny Kącik Śląski Andrzeja Czajkowskiego. No i ramowy program Katowickich Dni Elektryki, o którym wspomniałem już wcześniej. 
Końcowe strony ŚWE zajmują felietony. Aneta Szubert stwierdza stanowczo: „Energia jest Kobietą”.  Z zadowoleniem komentuje decyzję kapituły konkursu o przyznaniu Teresie Machoń tytułu Kobiety Roku 2024. Rozmowę z Kobietą Roku 2024 oraz obszerną relację ze spotkania okolicznościowego 18 marca 2024 przedstawimy w kolejnym numerze ŚWE. Tomasz E. Kołakowski w swych „Refleksjach Energetycznego Malkontenta” zastanawia się, czy emitowany przez działalność człowieka dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie. Prof. Ryszard Tadeusiewicz pisze tym razem o…akupunkturze. W felietonie „Książki z dedykacją” zapraszam do lektury książkowego wydania zbioru referatów III Kongresu Towarzystw Naukowych. Książka ta jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. 
Zapraszam i zachęcam do lektury wszystkich artykułów opublikowanych w bieżącym numerze „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.  

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Katowice, 28 marca 2024 roku

Tagi