Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Iwo Cholewicki Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Życie i działalność

W dniu 14 marca 2024 roku odbyło się na cmentarzu w katowickiej dzielnicy Dąb ostatnie pożegnanie Iwo Cholewickiego, szlachetnego człowieka, który całe swoje życie zawodowe poświęcił maszynom elektrycznym, a działalność społeczną związał z wykonywanym zawodem inżyniera elektryka. Od roku 1955 był mężem pani Marii Kality. Był ojcem córki Małgorzaty i dziadkiem dwóch wnuczek. Odszedł na niecały miesiąc przed 96 rocznicą swych urodzin. 

 

Więcej w numerze 2/2024 ŚWE

 

Tagi