SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

W dniach 15-16 maja 2024 roku odbyły się XI Katowickie Dni Elektryki obchodzone szczególnie uroczyście w roku 105-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc tym samym w roku jubileuszu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP jako jednego z sześciu oddziałów założycielskich SEP. Numer 3/2024 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” otwierają 3 artykuły poświęcone temu wydarzeniu. W pierwszym z nich mojego autorstwa w syntetyczny sposób omawiam przebieg wydarzeń XI Katowickich Dni Elektryki. W drugim przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KDE Artur Kozłowski koncentruje się na głównym wydarzeniu imprezy, czyli konferencji naukowo-technicznej „Wyzwania dla Energetyki XXI wieku”. Omawia cele i zadania konferencji podkreślając znaczenie transformacji energetycznej dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Polski. Na kolejnych stronach ŚWE publikujemy artykuł pt. „Cechy charakterystyczne zmian elektroenergetyki w roku 2023, kolejnym roku transformacji energetyki polskiej” autorstwa Herberta L. Gabrysia i Tomasza E. Kołakowskiego. Artykuł opracowano na podstawie materiałów prezentowanych przez Herberta L. Gabrysia podczas konferencji „Wyzwania dla Energetyki XXI wieku”. Katowickim Dniom Elektryki poświęcamy także okładki dwumiesięcznika. Na tylnej okładce zamieszczamy fotoreportaż z imprezy. Tematykę Katowickich Dni Elektryki porusza także w swym felietonie Aneta Szubert w charakterystyczny, można dodać energetyczny sposób opisując działalność Komitetu Organizacyjnego Katowickich Dni Elektryki. Do tematyki tej cyklicznej imprezy będziemy powracać w kolejnym numerach Śląskich. A XII Katowickie Dni Elektryki już za 2 lub za 3 lata! 
Na kolejnych stronach dwumiesięcznika artykuł rekomendowany przez Oddział Gliwicki SEP pt. „Papierosy jednorazowe jako upadek europejskiej ekologii”. Zachęcam do przeczytania artykułu napisanego przez młodych autorów reprezentujących Katedrę Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Wrocławski, zniechęcając równocześnie stanowczo do palenia kiedykolwiek jakichkolwiek papierosów. 
Już po raz czwarty w marcu 2024 roku wybrana została Kobieta Roku w OZW SEP. Moją rozmowę z laureatką tego wyróżnienia Teresą Machoń oraz relację z uroczystości wręczenia jej insygniów Kobiety Roku 2024 zamieszczamy na kolejnych stronach ŚWE. W numerze jeszcze dwie inne rozmowy przeprowadzone przeze mnie z profesorami z Politechniki Śląskiej. Pierwsza z nich to rozmowa z prof. Stefanem Paszkiem kierownikiem Katedry Elektrotechniki i Informatyki z okazji okrągłej rocznicy urodzin. Drugą przeprowadziłem z Dziekanem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. Dariuszem Kanią w roku 60-lecia Wydzialu. Swego rodzaju uzupełnieniem tej drugiej rozmowy jest relacja z konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” organizowanego przez Wydział. Zamieszczamy także relację z zawodów okręgowych Olimpiad z obszaru elektrotechniki zorganizowanych w Katowicach. 
Tym razem w bieżącym numerze niestety nie zabrakło treści smutnych. Publikujemy wspomnienia o Michale Lubinie i Hilarym Żurku. Współautorem obu wspomnień jest prof. Tadeusz Glinka. Pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci! 
W tym numerze nie zamieszczamy kalendariów oddziałów SEP. Zmieściło się jedynie krótkie, zaległe kalendarium OZW SEP przewidziane do druku w poprzednim numerze ŚWE oraz relacja z zebrania Rady Programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Końcowe strony ŚWE zajmują Kącik Śląski i felietony. Andrzej Czajkowski w swym 135. Kąciku Śląskim pisze o Poczcie Głównej w Katowicach martwiąc się – na szczęście niesłusznie – o likwidację placówki. O felietonie Anety Szubert pisałem już wcześniej. Tomasz E. Kołakowski w swych „Refleksjach energetycznego malkontenta” zastanawia się „Co dalej z Polską Transformacją Energetyczną”. Wiersz na część liczby Pi to tytuł ciekawego jak zawsze felietonu prof. Ryszarda Tadeusiewicza. W swoim felietonie piszę o książce Jerzego Stodolnego pt. „N2. 250 lat azotu, 100. rocznica azotowania”. Wydanej jak pisze Autor nakładem własnym!  
Zachęcam do lektury wszystkich artykułów opublikowanych w bieżącym numerze ŚWE.  

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Katowice, 1 czerwca 2024 r.
 

Tagi