Redakcja

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY
mgr inż. Iwo Cholewicki
 

REDAKCJA
redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
sekretarz Redakcji: Teresa Machoń

redaktor językowy: mgr inż. Tomasz Kołakowski
redaktor statystyczny: mgr Anna Dudek
redaktor działu historycznego: dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej
redaktor tematyczny: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
redaktor tematyczny: mgr inż. Benon Soppa
redaktor „Kącika Śląskiego”: mgr inż. Andrzej Czajkowski
redaktor techniczny, strona www: mgr inż. Klaudia Piekarska

 

RADA PROGRAMOWA,
RECENZENCI ARTYKUŁÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

mgr inż. Krzysztof Borkiewicz
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
mgr inż. Bogumił Dudek
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Stefan Gierlotka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
dr hab. inż. Bogusław Grzesik prof. Pol. Śląskiej
dr inż. Andrzej Hachoł prof. Pol. Wrocławskiej
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła prof. ATH
prof. dr hab. inż. Krystyna Kamińska-Macek
prof. dr hab. Marian Kampik
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
dr inż. Jan Kapinos
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
dr inż. Artur Kozłowski prof. EMAG
mgr inż. Marek Krupa
prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik
mgr inż. Wacław Łucyk
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
dr hab. inż. Albert Smalcerz prof. Pol. Śląskiej
mgr inż. Henryk Spierewka
dr inż. Jerzy Trzeszczyński
dr inż. Piotr Wojtas

 

WYDAWCA
Oddział Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, (II piętro, p. 36),
tel. 32 255 33 07, fax 32 255 25 03, e-mail: swe@sep.katowice.pl,  
strona internetowa: www.swe.sep.katowice.pl, www.sep.katowice.pl,
NIP 634-00-19-160,
Konto bankowe: PKO BP SA Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

DRUK I OPRAWA
Justprint – Marek Nadolny
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/32
info@justprint.pl, www.justprint.pl