Redakcja

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY
mgr inż. Iwo Cholewicki
 

REDAKCJA
redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
sekretarz redakcji: Teresa Machoń 
redaktor językowy: mgr inż. Tomasz Kołakowski
redaktor statystyczny: mgr Anna Dudek
redaktor działu historycznego: dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej
redaktor tematyczny: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
redaktor tematyczny: mgr inż. Benon Soppa
redaktor tematyczny: dr hab. inż. Antoni Sawicki
redaktor „Kącika Śląskiego”: mgr inż. Andrzej Czajkowski
redaktor techniczny, strona www: mgr inż. Klaudia Piekarska

 

RADA PROGRAMOWA,
RECENZENCI ARTYKUŁÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
mgr inż. Krzysztof Borkiewicz
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
mgr inż. Bogumił Dudek
dr hab. inż. Renata Frączek prof. Pol. Śląskiej
dr inż. Marek Gała
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Stefan Gierlotka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka 
dr inż. Andrzej Hachoł prof. Pol. Wrocławskiej
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej 
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła prof. ATH
prof. dr hab. inż. Krystyna Kamińska-Macek 
prof. dr hab. Marian Kampik
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania 
dr inż. Jan Kapinos
dr hab. inż. Marcin Kasprzak prof. Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński 
dr inż. Artur Kozłowski prof. EMAG
dr inż. Marek Kurkowski
mgr inż. Marek Krupa
prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik
mgr inż. Wacław Łucyk
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
dr hab. inż. Albert Smalcerz prof. Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
mgr inż. Henryk Spierewka 
dr hab. inż. Ryszard Sroka prof. AGH
dr inż. Jerzy Trzeszczyński
dr inż. Piotr Wojtas

 

WYDAWCA
Oddział Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, (II piętro, p. 36),
tel. 32 255 33 07, fax 32 255 25 03, e-mail: swe@sep.katowice.pl,  
strona internetowa: www.swe.sep.katowice.pl, www.sep.katowice.pl,
NIP 634-00-19-160,
Konto bankowe: PKO BP SA Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

DRUK I OPRAWA
Mdruk – Mariusz Czajczyński 
mariusz@mdruk.com.pl, www.mdruk.com.pl