Zeszyt historyczny nr 1

ZESZYT HISTORYCZNY NR 1
Krzysztof Borkiewicz
HISTORIA KOŁA SEP NR 2 PRZY TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W BĘDZINIE

 

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne – Jerzy Barglik

Wprowadzenie
W mroku dziejów
Prekursorzy działalności stowarzyszeniowej
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich
Okres międzywojenny
Okupacja niemiecka
Powstanie Koła Zakładowego SEP nr 2
Zakład Energetyczny Będzin
Przekształcenie w spółkę akcyjną
Konsolidacja
Tauron Dystrybucja S.A.
Działalność w KAE
Współudział Koła w organizacji KDE
Współzawodnictwo Kół
Współpraca pozioma Kół
Wycieczki techiczne i turystyczno-krajoznawcze
Inne formy działalności
Bieżąca działalność Koła


Istnieje możliwość kupna wersji papierowej Zeszytu Historycznego nr 1. Cena jednego egzemplarza to 30 zł.
Każdy zainteresowany może zamówić w Biurze OZW SEP potrzebną ilość egzemplarzy, które zostaną przesłane na wskazany adres Zamawiającego.
Zapraszamy!