Zeszyt historyczny nr 2

ZESZYT HISTORYCZNY NR 2
Andrzej Czajkowski, Tomasz E. Kołakowski
ZARYS DZIEJÓW KOŁA ZAKŁADOWEGO SEP NR 1 (1952-2018)
Iwo Cholewicki
BIULETYNY INFORMACYJNE OZW SEP NR 1-5 (1994-1995)
 

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne Prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglika
Wstęp
Wprowadzenie
Rys historyczny Koła nr 1 w latach 1952-1989
Kalendarium działalności Koła nr 1 w latach 1990-2018
Udział członków Koła nr 1 w strukturach organizacyjnych i działalności OZW SEP oraz władz centralnych SEP
Piśmiennictwo
Załączniki
A.    Sprawozdanie Koła nr 1 za lata 1981-1983
B.    Sylwetki aktywnych członków Koła nr 1 Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
C.    Zarządy Koła SEP nr 1 w latach 1998-2022
D.    Członkowie Koła nr 1 OZW SEP odznaczeni godnością Zasłużonego Seniora SEP oraz Członka Honorowego SEP

Biuletyny Informacyjne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (1994-1995)
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 1
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 2
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 3
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 4
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 5


Istnieje możliwość kupna wersji elektronicznej Zeszytu Historycznego nr 2. Cena jednego e-egzemplarza to 10 zł.
Zapraszamy!