Złote Pióro Śląskich

Wykaz wyróżnionych Złotym Piórem Śląskich

Iwo CholewickiZłote pióro nr 1 – za wybitne zasługi dla Śląskich Wiadomości Elektrycznych oraz pełnienie funkcji redaktora naczelnego ŚWE w latach 1999-2017 (11.09.2017 r.)

Tomasz E. Kołakowski – Złote pióro nr 2 – dla twórcy czasopisma, pierwszego redaktora naczelnego Śląskich Wiadomości Elektrycznych (22.11.2017 r.)

Andrzej Czajkowski – Złote pióro nr 3 – za propagowanie kultury śląskiej i z okazji 100. wydania Kącika Śląskiego na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych (6.11.2017 r.)

Aleksander Sieroń – Złote pióro nr 4 – za zasługi w propagowaniu wiedzy technicznej i z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej (22.11.2017 r.)

Redakcja Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEPZłote pióro nr 5 – z okazji 20-lecia wydawania Biuletynu (14.12.2017 r.)

Mieczysław Hering – Złote pióro nr 6 – wyróżniającemu się autorowi cyklu artykułów publikowanych na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych (29.01.2018 r.)

Tadeusz Glinka – Złote pióro nr 7 – członkowi Rady Programowej oraz autorowi kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Śląskich Wiadomościach Elektrycznych (12.03.2018 r., WZDO Gliwice)

Jerzy Hickiewicz – Złote pióro nr 8 – redaktorowi Działu Historycznego Śląskich Wiadomości Elektrycznych (21.03.2018 r., WZDO Opole)

Krzysztof Borkiewicz – Złote Pióro nr 9   autorowi Zeszytu Historycznego nr 1 pt. Historia Koła nr 2 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (11.06.2018 r., ZZ Będzin)

Piotr Szymczak – Złote Pióro nr 10 – prezesowi SEP w kadencji 2014-2018, kandydatowi na Prezesa SEP w kadencji 2018-2022 z okazji Walnego Zjazdu Delegatów SEP i wyróżniającej się działalności na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Waldemar Dunajewski – Złote Pióro nr 11 – kandydatowi na Prezesa SEP w kadencji 2018-2022  z okazji Walnego Zjazdu Delegatów SEP i wyróżniającej się działalności na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prof. Pol. Częst.  Antoni Sawicki – Złote Pióro nr 12 – wyróżniającemu się autorowi cyklu artykułów publikowanych na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych.

 Mgr inż. Bogumił Dudek – Złote Pióro nr 13 – wyróżniającemu się autorowi cyklu artykułów publikowanych na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych.

Aleksy Kuźnik – Złote pióro nr 14 – wyróżniającemu się współautorowi książki „100 lat zorganizowanej działalności elektryków na terenie Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich".

Stanisław Bolkowski – Złote pióro nr 15 – autorowi znakomitych podręczników od wdzięcznych czytelników (12.12.2020 r.).

Anna Grabiszewska – Złote Pióro nr 16 – za wybitne publikacje świadczące o wysokim kunszcie pisarskim (16.12.2023 r.).

Stefan Gierlotka – Złote pióro nr 17 – wyróżniającemu się autorowi cyklu artykułów publikowanych na łamach ŚWE (25.10.2023 r.).

Barbara Adamczewska – Złote pióro nr 18 – za publikacje świadczące o wysokim kunszcie pisarskim na łamach ŚWE (25.10.2023 r.).