SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Uprzejmie zapraszam do lektury pierwszego w tym roku numeru dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne”. Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi artykułami zamieszczonymi w tym numerze dwumiesięcznika.
Od roku 2007, kiedy to podczas mojej pierwszej kadencji prezesa SEP, patronem roku został prof. Tadeusz Cholewicki z Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie i najczęściej zgodnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej wybierają patrona roku. Rok bieżący decyzją ZG SEP został ustanowiony rokiem prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego z Politechniki Wrocławskiej. W numerze obszerny artykuł autorstwa prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP prof. Andrzeja Hachoła poświęcony temu wybitnemu Profesorowi, twórcy szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii. Zachęcam do lektury tego bardzo ciekawego artykułu. W roku 2020 patronem roku był prof. Józef Węglarz z Politechniki Poznańskiej. W krótkim artykule omawiam monografię poświęconą temu wybitnemu Profesorowi, wydaną staraniem Oddziału Poznańskiego SEP.
Dział naukowo-techniczny czasopisma wypełniają tym razem cztery artykuły. Pierwszy z nich autorstwa mgr. Herberta Leopolda Gabrysia z Krajowej Izby Gospodarczej zatytułowany jest „Elektroenergetyka w Polsce 2021 – wybrane z wyzwań i wstępnych wyników minionego roku”. Autor jest wybitnym ekspertem z obszaru elektroenergetyki. Przewodniczy Komitetowi Energii i Polityki Klimatycznej przy KIG. W przeszłości pełnił obowiązki wiceministra przemysłu odpowiedzialnego za energetykę. Dr inż. ­Jerzy Trzeszczyński reprezentujący członka wspierającego OZW SEP Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. pisze o diagnostyce jako źródle wiedzy i strategii dla elektroenergetyki. Warto dodać, że ta mała, ale prężnie działająca katowicka firma co roku organizuje Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe „Diagnostyka i remonty urządzeń energetycznych”. W październiku 2020 roku sympozjum to odbyło się już po raz dwudziesty drugi. Artykuł stanowi pisemną wersję referatu wygłoszonego podczas tego sympozjum. Autorami dwóch kolejnych artykułów są pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa. Dr inż. Zbigniew Motyka omawia prototypowe rozwiązanie fotowoltaicznych ekranów akustycznych. Dr inż. Przemysław Kędzierski pisze o metodach symulacji wyładowań elektrostatycznych. Zachęcam do lektury wszystkich czterech artykułów.
W poprzednim numerze Śląskich pisaliśmy o odbytym w listopadzie ubiegłego roku Seminarium Historycznym poświęconym prof. Lucjanowi Nehrebeckiemu. O tym wybitnym Profesorze pisze Członek Honorowy SEP mgr inż. Tomasz Kołakowski. Artykuł – kompendium wiedzy o Profesorze stanowi pisemną wersję referatu wygłoszonego podczas tego seminarium.
Mgr inż. Teresa Skowrońska obchodziła w dniu 24 stycznia 2021 roku okrągłą rocznicę urodzin. Składamy jej z tej miłej okazji serdeczne życzenia i gratulacje. Teresa pełniła i pełni nadal w naszym Oddziale najważniejsze funkcje. W latach 2006-2014 przez dwie kadencje była prezesem OZW SEP. Zachęcam do zapoznania się z wywiadem, jakiego Jubilatka udzieliła „Śląskim Wiadomościom Elektrycznym”.
Kącik Śląski nr 115 poświęcony jest tym razem słynnej katowickiej Modernie – szlakowi turystycznemu prezentującemu unikalne budynki powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejne budynki tej niezwykłej trasy mgr inż. Andrzej Czajkowski będzie omawiał w kolejnych Kącikach.
Zapraszając do lektury Śląskich zachęcam do zajrzenia na stronę internetową dwumiesięcznika (www.swe.sep.katowice.pl). Można tam znaleźć streszczenia artykułów bieżącego numeru oraz numerów archiwalnych.
W imieniu Zarządu OZW SEP, redakcji Śląskich i swoim własnym życzę wszystkim Czytelnikom zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2021 roku. Niech rok bieżący będzie lepszy niż poprzedni!

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

 

Katowice, 1 luty 2021 roku

Tagi