Reklama

Cennik powierzchni reklamowej w "Śląskich Wiadomościach Elektrycznych" w 2024 r. (ceny netto)

Rodzaj, usytuowanie i rozmiar

wykonanie wielobarwne

wykonanie jednobarwne

wykonanie czarno-białe

Reklama na okładce I - 18x18 cm
2800 zł
-
-
Reklama na okładce III - A4/A5
1900 zł /1000 zł
1000 zł / 500 zł
-
Reklama na okładce IV - A4
2400 zł
1700 zł
-
Reklama wewnątrz numeru - A4/A5/A6
1200 zł / 800 zł / 550 zł
700 zł /  600 zł / 400 zł
-
Reklama na wkładce - A4/A5/A6
1600 zł / 1000 zł / 500 zł
900 zł / 550 zł / 350 zł
-
Artykuł sponsorowany - A4/A5/A6
900 zł / 650 zł / 450 zł
600 zł / 450 zł / 300 zł
500 zł / 350 zł / 250 zł

 

  • Upusty do 25% dla stałych klientów i przy powtórzeniach reklam i ogłoszeń
  • Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
  • Zamówienia reklam i prenumeraty należy przesyłać do Redakcji podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego
  • Konto bankowe Redakcji:  PKO BP SA I O/Katowice  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945,
    NIP: 634-00-19-160