SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Uprzejmie i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do lektury szczególnego numeru ŚWE składającego się z artykułów i tekstów przygotowanych przez koleżanki i kolegów z Oddziału Gliwickiego SEP oraz stałych felietonów dotyczących Gliwic i Oddziału Jubilata. Młodszy brat OZW SEP, wydzielony z katowickiego oddziału w 1953 roku, zaprasza na swoje święto już za niecały miesiąc, 22 września, łącząc w jednym dniu spotkanie jubileuszowe z uroczystością Patrona Roku w SEP. Program uroczystości zamieszczamy na tylnej okładce ŚWE, natomiast okładkę przednią zdobi zbiór zdjęć związanych z Patronem Roku 2023 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich prof. Tadeuszem ­Malarskim. Końcowe strony numeru zajmuje okolicznościowy artykuł o Patronie Roku przygotowany przez Pracownię Historyczną SEP.  
Część techniczną numeru otwiera artykuł dr. inż. Krzysztofa Sztymelskiego z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pt. „Wyspowe zasilanie obiektów”. „Detekcja wizualna wad z wykorzystaniem fotoanalizy” to tytuł artykułu opracowanego przez pięcioosobowy zespół autorów z Politechniki Śląskiej i współpracujących firm, a zrealizowanego w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po raz kolejny z przyjemnością prezentujemy wyniki badań naukowych wykonanych w ramach skierowanego do studentów projektu PBL (Project Based Learning),  zaprezentowane w artykule pt. „Inteligentny system zasłon automatycznych”. Sześcioosobowy zespół autorski składa się z piątki studentów z Koła Naukowego SEP oraz opiekuna naukowego. 
Od kilku numerów prezentujemy sylwetki osób, którym na ostatnim Zjeździe SEP w Bydgoszczy została nadana Godność Członka Honorowego SEP. Bohaterem czwartego odcinka tego cyklu jest prof. Jan Popczyk, Członek Honorowy zgłoszony przez Oddział Gliwicki SEP. Rozmowę przeprowadził prof. Tadeusz Glinka. 
W dziale „Jubileusze” zamieszczamy sylwetki dwóch wybitnych członków Oddziału Gliwickiego SEP. Prof. Stefan Paszek kreśli sylwetkę 80-latka prof. Bernarda Barona. Krzysztof Kolonko relacjonuje spotkanie z okazji pięknego jubileuszu 95. urodzin Ludwika Pinko. Ten sam autor publikuje artykuł przypominający sylwetkę prof. Wilibalda Winklera. 
Już po raz szósty Gliwice gościły uczestników ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki i informatyki. Relację opracowali organizatorzy wydarzenia: dziekan i pracownicy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. 
Na kolejnych stronach dwumiesięcznika zamieszczamy Kącik Śląski, informacje o wydarzeniach w oddziałach oraz felietony. To już nr 130 Kącika. Tym razem Andrzej Czajkowski zaprasza nas w okolice Gliwic do Pałacu w Kamieńcu. Na stronach 41-44 zamieszczamy kalendarium wydarzeń w Oddziale Gliwickim SEP oraz relację z uroczystych obchodów 45-lecia działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole. Ustępując miejsca Jubilatowi obszerne kalendarium OZW SEP ukaże się w kolejnym numerze ŚWE. Także wszystkie felietony nawiązują do Gliwic, odnoszą się do jubileuszu Oddziału i kończą życzeniami wielu dalszych lat znakomitej działalności Oddziału Gliwickiego SEP. Ad Multos Annos!!!!!
Zapraszam i zachęcam do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w „Gliwickim” numerze „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. A kolejny numer ŚWE to numer specjalny na 25-lecie dwumiesięcznika. 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Katowice, 21 sierpnia 2023 roku  

Tagi