AUTOMATYKA I STEROWANIE

Detekcja wizualna wad z wykorzystaniem fotoanalizy

Streszczenie: Materiał przedstawiony w artykule dotyczy zagadnień związanych z opracowaniem linii przemysłowej do automatycznej identyfikacji wad na elementach obrabianych z opracowaniem technologii ich usuwania. W artykule dokonano prezentacji systemu wizyjnej detekcji wad zbudowanego w oparciu o czujniki wizyjne oraz oceny metody fotogrametrycznej w szybkiej identyfikacji wad. W badaniach wykorzystano przygotowane zbiory zdjęć oraz wygenerowane obrazy z modelu 3D obiektu referencyjnego i przedstawiono wybrane efekty badań. 


Więcej w numerze 4/2023 ŚWE

Tagi